image_print
Laatst aangepast op 16-10-2023:

Welkom

op de website van Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland (SPAN).

Nieuwsflits (16 oktober 2023)

In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de SPAN-pensioenadministratie is overgegaan naar Visma Idella. Deze overgang is inmiddels nagenoeg afgerond. Visma Idella verwerkt momenteel de laatste wijzigingen in de SPAN-administratie.

Doordat nog niet alle wijzigingen helemaal zijn doorgevoerd, is het op dit moment helaas nog niet mogelijk om de meest recente informatie te tonen op mijnpensioenoverzicht.nl

mijnpensioenoverzicht.nl toont nu daarom uw aanspraken per 31-12-2022 uit de middelloonregeling bij het SPAN. De indexatie van 8,19% die per 1-1-2023 is toegekend voor de middelloonregeling, is nog niet in deze cijfers verwerkt.

Ook voor de DC-pensioenen worden op dit moment nog de gegevens per 31-12-2022 getoond. Voor uw pensioenrechten bij SPAN is er dit jaar verder niets veranderd.

Naar verwachting zullen voor het einde van het jaar de meest actuele standen beschikbaar zijn in mijnpensioenoverzicht.nl en ook dit melden we op de SPAN website.

Naast deze informatie aan u als SPAN-deelnemer, heeft SPAN de Autoriteit Financiële Markten hiervan op de hoogte gesteld.

Nieuwsbrief september 2023

29 september 2023: SPAN nieuwsbrief

Publicatie Jaarverslag 2022

19 juni 2023: publicatie SPAN Jaarverslag 2022.

Nieuwsbrief februari 2023

28 februari 2023: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Nieuwsupdate indexatie januari 2023

22 december 2022: SPAN nieuwsupdate indexatie

Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds AT&T uw opgebouwde (DB) pensioen jaarlijks te verhogen, zodat uw pensioen hetzelfde waard blijft. Het opgebouwde pensioen wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie of toeslag. De afgelopen jaren is het niet altijd gelukt om de pensioenen aan te passen aan de gestegen prijzen.

Het bestuur heeft besloten om de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 8,19%. In deze nieuwsupdate geven we u meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van deze verhoging.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Zie ook:

Stand van Zaken – 2022

Stand van Zaken – 2021

Stand van Zaken – 2020

Stand van Zaken – 2019

Stand van Zaken – 2018

Stand van Zaken – 2017

Stand van Zaken – 2016

U bevindt zich hier: