image_print
Laatst aangepast op 27-11-2023:

Belastingdienst

Fiscale randvoorwaarden van pensioenen.

DNB Cijfers

De DNB publiceert de jaarcijfers over aantallen deelnemers, premie, indexatie en korting onder Financiële instellingen -> Pensioenfondsen.
Daarnaast worden de kwartaalcijfers over dekkingsgraad, belegd vermogen, verplichtingen, vereiste dekkingsgraad en kwartaalrendement getoond. Ook de cijfers van SPAN kunt u via die link vinden.

Nibud

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Op de website van het Nibud staat een overzicht van wat er bij financieel advies komt kijken en waar u op kunt letten. Zie ook de informatie over pensioenopbouw.

Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.

Pensioenkijker

Stichting Pensioenkijker.nl geeft algemene informatie over pensioenen.

Pensioenregister

Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien bij welke pensioenuitvoerders u pensioen hebt opgebouwd en wat de hoogte daarvan is.

SVB – Sociale Verzekerings Bank

De AOW is een basispensioen. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De SVB betaalt het AOW-pensioen uit.

Via Mijn SVB kunt u uw opgebouwde AOW percentage inzien.

Wijzer in geldzaken

De wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken.
Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van de Rijksoverheid en ruim 40 partijen.

De tijd van je leven

Toegankelijke informatie over pensioenen.

Het jongerenplatform ‘De tijd van je leven’ richt zich op 25 tot 35 jarigen.

Financiële Instellingen

Een overzicht bij De Nederlandsche Bank van instellingen die financiële diensten mogen verlenen.

U bevindt zich hier: