image_print
Laatst aangepast op 07-08-2023:

Deze website wordt door het Pensioenfonds gebruikt als aanvullend communicatiemiddel om deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zo optimaal mogelijk te informeren.

De informatie op deze website is bestemd voor:

  • gewezen deelnemers van het Pensioenfonds: (oud) werknemers van AT&T Global Network Services Nederland BV – op deze website genoemd AT&T Nederland – die pensioenaanspraken bij SPAN hebben (de zogenaamde slapers)
  • ex-partners van (oud) werknemers van AT&T Nederland, die aanspraken bij SPAN hebben
  • pensioengerechtigden: personen die pensioen van SPAN ontvangen

Afschriften van publiek toegankelijke informatie van het Pensioenfonds worden hier gepubliceerd of ter download ter beschikking gesteld.

Via de rubriek Stand van zaken worden relevante mededelingen kenbaar gemaakt, zodat deze beschikbaar zijn vóór verschijning van de nieuwsbrief.

De Kengetallen in de rubriek Financiële informatie worden eenmaal per kwartaal bijgewerkt.

U bevindt zich hier: