image_print
Laatst aangepast op 25-03-2024:

Statuten Pensioenfonds

De statuten vormen de basis voor de organisatie van het pensioenfonds. U kunt ze hier raadplegen.

Uitvoeringsovereenkomst 2016

In de uitvoeringsovereenkomst staan de rechten en verplichtingen van SPAN ten opzichte van AT&T Nederland.

Beleggingsovertuigingen

De beleggingsovertuigingen zijn de uitgangspunten die SPAN hanteert voor de beleggingen.

Beleggingsbeleid en ESG

In het beleggingspbeleid en ESG staat beschreven hoe SPAN bij de beleggingen omgaat met factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

Herstelplan 2018

Het herstelplan uit 2018 laat zien hoe het tekort van SPAN ingelopen zal worden. Er wordt jaarlijks een nieuw herstelplan gemaakt, totdat er niet langer een tekort is.

Gedragscode

In de gedragscode is vastgelegd hoe bestuursleden en andere betrokkenen bij SPAN zich moeten gedragen.De vertrouwenspersoon zoals beschreven in de gedragscode: zie Contact pagina.

Crisisplan

In het crisisplan van SPAN staat beschreven wat het bestuur doet als het SPAN  in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen.

Communicatiebeleid

In het communicatiebeleid is vastgelegd op welke manier SPAN met belanghebbenden wil communiceren. Het bestuur past dit document jaarlijks aan.

Privacyverklaring

Hierin staat hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en welke rechten u heeft.

Overige documenten

Heeft u het door u gezochte document niet kunnen vinden?
Stuur dan een verzoek aan het bestuursbureau om u het document toe te sturen.

Het bestuur beslist dan of het gevraagde document aan u zal worden toegestuurd.

 
U bevindt zich hier: