image_print
Laatst aangepast op 02-04-2024:

Aanvraag nieuwsbrief

Iedereen die rechten heeft opgebouwd bij SPAN, kan zich abonneren op de nieuwsbrief.

SPANnieuws nr 52 – Maart 2024

 • De financiële situatie van SPAN  
 • Indexatie per 1 januari 2024  
 • Visma Idella deelnemersportaal 
 • Eigenrisicobeoordeling SPAN 
 • Status Wet toekomst pensioenen bij SPAN 
 • De Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) 
 • Wisselingen in het bestuur  
 • Samenstelling van het verantwoordingsorgaan en het VO-reglement 
 • Nieuw & herzien op de website sinds september 2023 

 

SPANnieuws nr 51 – September 2023

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Uitkomsten haalbaarheidstoets
 • Uniform Pensioen Overzicht
 • Verwachte indexatie per 1 januari 2024
 • Stand van zaken overgang Visma
 • Beleggingsbeginselen
 • Klachtenregeling
 • Pensioenakkoord en SPAN
 • Wisselingen in het bestuur
 • Overige ondersteuning
 • Jaarverslag
 • Nieuw & Herzien op de website sinds februari 2023

 

SPANnieuws nr 50 – Februari 2023

 • De financiële situatie van het SPAN pensioenfonds
 • Indexatie per 1 januari 2023
 • Dekkingsgraad verlaging als gevolg van indexatie
 • Overgang van RiskCo naar Visma afgerond
 • Eerdere uitbetalingsdatum pensioenen
 • Verruiming keuzemogelijkheden in SPAN reglementen
 • Bemensing
 • Nieuwe leden voor SPAN-VO & deelnemerspanel gezocht
 • Nieuw & herzien op de website sinds de vorige nieuwsbrief in september 2022

Zie ook:

Nieuwsbrieven – 2022

Nieuwsbrieven – 2021

Nieuwsbrieven – 2020

Nieuwsbrieven – 2019

Nieuwsbrieven – 2018

Nieuwsbrieven – 2017

Nieuwsbrieven – 2016

Nieuwsbrieven – 2015

Nieuwsbrieven – 2014

Nieuwsbrieven – 2013

U bevindt zich hier: