image_print
Laatst aangepast op 31-07-2023:

Nieuwsbrief september 2020

30 september 2020: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Publicatie Jaarverslag 2019

22 juli 2020: publicatie SPAN Jaarverslag 2019.

Pensioenadministratie- en IT-bedrijf InAdmin RiskCo heeft een nieuwe eigenaar

17 juli 2020: Pensioenadministratie- en IT-bedrijf InAdmin RiskCo is overgenomen door een consortium van Achmea, Pensioenfonds PGB en CGI.
Admin RiskCo verzorgt de administratie van de SPAN pensioenregelingen. De dienstverlening aan bestaande klanten zoals SPAN, wijzigt niet door deze overname.

In het persbericht staat hierover meer informatie. Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Meer informatie over de koopkracht van uw pensioen op uw SPAN Uniform Pensioenoverzicht

Het onderdeel ‘Wat als het mee- of tegenzit’ is dit jaar nieuw op uw SPAN Uniform Pensioenoverzicht. Het bevat een inschatting van uw SPAN pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn.

In dit nieuwe onderdeel is uw SPAN pensioen weergegeven alsof het ingaat tegelijk met uw AOW. Deze latere ingangsdatum zorgt voor een hoger pensioen.

Op het eerste deel van uw SPAN Uniform Pensioenoverzicht, staat uw opgebouwde pensioen wanneer u met pensioen gaat op leeftijd 60 of 65.
Dit deel is ongewijzigd ten opzichte van pensioenoverzichten uit eerdere jaren en toont uw opgebouwde pensioen op 60 of 65 jaar. Uiteraard bepaalt u zelf, conform het pensioenreglement, wanneer u uw SPAN pensioen daadwerkelijk laat ingaan.

Een uitgebreidere uitleg over dit nieuwe onderdeel met mee- en tegenvallers staat in onderdeel 4 van de SPAN nieuwsbrief van februari.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Nieuwsbrief februari 2020

4 maart 2020: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Besluit indexatie per 1 januari 2020

Het SPAN had eind november 2019 een beleidsdekkingsgraad van 104%. Volgens de huidige regels mag SPAN dan geen indexatie verlenen. Het bestuur heeft daarom besloten geen indexatie/toeslag toe te kennen per 1 januari 2020.

Dit betreft zowel de uitkeringen van pensioengerechtigden als de rechten van (ex)-deelnemers. De indexatie,
op basis van de afgeleide consumentenindex van september 2019, zou 1,64% zijn geweest.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Decision pension indexation per 1 January 2020

SPAN had at the end of November 2019 a policy coverage ratio of 104%.
According to the current rules SPAN may then not grant any indexation.
Therefore, the Board decided not to grant indexation  by January 1, 2020.

This concerns both the benefits of pensioners and the rights of (former) participants. The indexation on the basis of the derived consumer index of September 2019, would have been 1,64%.

If you have any questions, please mail to SPAN.

Zie ook:
 
U bevindt zich hier: