image_print
Laatst aangepast op 31-07-2023:

Uw pensioen in verschillende scenario’s (URM)

Sinds 30 september 2019 zijn pensioenfondsen verplicht om de mogelijke ontwikkeling van uw pensioen in verschillende economische omstandigheden te berekenen. Met deze berekeningen wordt duidelijk gemaakt dat de uiteindelijke hoogte van uw pensioen onzeker is en
afhankelijk is van ontwikkelingen in de toekomst. Aan de hand van 2.000 voorgeschreven scenario’s rekenen pensioenfondsen uit hoe het pensioen onder verwachte omstandigheden, maar ook onder positieve of negatieve scenario’s uitvalt. De uitkomsten van de berekeningen worden vertaald naar drie bedragen:

1. de hoogte van uw pensioen in het verwachte scenario;
2. de hoogte van uw pensioen in een positief scenario;
3. de hoogte van uw pensioen in een negatief scenario.

De bandbreedte tussen positief en negatief geeft de extremen weer waartussen uw pensioen naar verwachting de komende jaren zal ontwikkelen.

Voor SPAN vindt u deze scenarioberekeningen terug op mijnpensioenoverzicht.nl. Ook op het Uniform Pensioenoverzicht dat u in 2020 ontvangt, staan de scenarioberekeningen.

Nieuwsbrief september 2019

14 oktober 2019: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Publicatie Jaarverslag 2018

15 juli 2019: publicatie SPAN Jaarverslag 2018.

Besluit indexatie per 1 januari 2019

Het SPAN had eind november 2018 een beleidsdekkingsgraad van 111%. De indexatie die SPAN daarmee mag toekennen, is afgerond 0%. Het bestuur heeft daarom besloten geen indexatie/toeslag toe te kennen per 1 januari 2019.

Dit betreft zowel de uitkeringen van pensioengerechtigden als de rechten van (ex)-deelnemers. De indexatie, op basis van de afgeleide consumentenindex van september 2018, zou 1,47% zijn geweest.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Decision pension indexation per 1 January 2019

SPAN had at the end of November 2018 a policy coverage ratio of 111%.
The indexation that SPAN may then grant is rounded to 0%. Therefore, the Board decided not to grant indexation by January 1, 2019.

This concerns both the benefits of pensioners and the rights of (former) participants. The indexation on the basis of the derived consumer index of September 2018, would have been 1,47%.

If you have any questions, please mail to SPAN.

Zie ook:
U bevindt zich hier: