image_print
Laatst aangepast op 31-07-2023:

Publicatie Jaarverslag 2016

30 juni 2017: publicatie SPAN Jaarverslag 2016.

Pensioen 1-2-3

Op de pagina brochures vindt u lagen 1 en 2 van Pensioen 1-2-3, de gestandaardiseerde manier waarop alle pensioenuitvoerders de belangrijkste informatie over de pensioenregeling geven.

Besluit indexatie per 1 januari 2017

Het SPAN had eind december 2016 een beleidsdekkingsgraad van 105,8%.
Volgens de huidige regels mag SPAN dan geen indexatie verlenen. Het bestuur heeft daarom besloten geen indexatie/ toeslag toe te kennen per 1 januari 2017.

Daardoor mist u echter niets, want ons indexcijfer (CBS afgeleide prijsindex september) kwam uit op -0,01%.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Decision pension indexation per 1 January 2017

SPAN had at the end of December 2016 a policy coverage ratio of 105.8%. According to the current rules SPAN may then not grant any indexation. Therefore, the Board decided not to grant indexation  by January 1, 2017.

However, this does not affect your pension rights, as the indexation on the basis of the derived consumer index of September 2016, would have been -0.01%.

If you have any questions, please mail to SPAN.

Nieuwsbrief februari 2017

28 Februari 2017: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Zie ook:
 
U bevindt zich hier: