image_print
Laatst aangepast op 31-07-2023:

 

Publicatie Jaarverslag 2015

8 juni 2016: publicatie SPAN jaarverslag 2015.

Besluit indexatie per 1 januari 2016

Het SPAN had eind december 2015 een beleidsdekkingsgraad van 109,9%. Volgens de huidige regels mag SPAN dan geen indexatie verlenen. Het bestuur heeft daarom besloten geen indexatie/ toeslag toe te kennen per 1 januari 2016.

Dit betreft zowel de uitkeringen van pensioengerechtigden als de rechten van (ex)-deelnemers. De indexatie, op basis van de afgeleide consumentenindex van september 2015, zou 0,39% zijn geweest.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Decision pension indexation per 1 January 2016

SPAN had at the end of December 2015 a policy coverage ratio of 109.9%. According to the current rules SPAN may then not grant any indexation. Therefore, the Board decided not to grant indexation  by January 1, 2016.

This concerns both the benefits of pensioners and the rights of (former) participants. The indexation on the basis of the derived consumer index of September 2015, would have been 0.39%.

If you have any questions, please mail to SPAN.

 
Zie ook:
 
U bevindt zich hier: