image_print
Laatst aangepast op 31-07-2023:

Nieuwsbrief september 2018

4 oktober 2018: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Publicatie Jaarverslag 2017

25 juli 2018: publicatie SPAN Jaarverslag 2017

Nieuwsbrief februari 2018

28 Februari 2018: een nieuwe SPAN nieuwsbrief is verschenen.

Besluit indexatie per 1 januari 2018

Het SPAN had eind december 2017 een beleidsdekkingsgraad van 110%. Volgens de huidige regels mag SPAN dan geen indexatie verlenen. Het bestuur heeft daarom besloten geen indexatie/toeslag toe te kennen per 1 januari 2018.

Dit betreft zowel de uitkeringen van pensioengerechtigden als de rechten van (ex)-deelnemers. De indexatie, op basis van de afgeleide consumentenindex van september 2017, zou 1,47% zijn geweest.

Voor vragen kunt u terecht bij SPAN.

Decision pension indexation 1 Januari 2018

SPAN had at the end of December 2017 a policy coverage ratio of 110%.
According to the current rules SPAN may then not grant any indexation.
Therefore, the Board decided not to grant indexation  by January 1, 2018.

This concerns both the benefits of pensioners and the rights of (former) participants. The indexation on the basis of the derived consumer index of September 2017, would have been 1,47%.

If you have any questions, please mail to SPAN.

Zie ook:
U bevindt zich hier: