Deze reglementen zijn per 1-1-2006 vervangen door het AT&T Pensioenreglement:

Pensioenreglement versie 5; Addendum Pensioenreglement oud versie 2, 4.1 en 5

FlexPensioenreglement versie 5; Addendum Flexpensioenreglement versie 2, 3, 4 en 5

ArbeidsOngeschiktheidsPensioenreglement versie 3

Eerdere versies (vanaf 1-08-1999) kunnen worden opgevraagd bij het fonds.

Tabellen gesloten reglementen 2019

De tabellen zoals gepubliceerd in de bijlagen van bovenstaande reglementen zijn per 1 januari 2011 komen te vervallen.
Ex-deelnemers kunnen berekeningen van de hoogte van hun pensioenen bij vervroeging of uitstel van pensionering en/of berekeningen van uitruil van hun pensioenen aanvragen bij het fonds.