image_print
Laatst aangepast op 01-08-2023:

In de pensioenreglementen is beschreven dat ieder jaar per 1 januari alle pensioenaanspraken en –rechten van de deelnemers DB, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden kunnen worden aangepast en tevens op welke wijze dit geschiedt.

De toeslagverlening over de pensioenrechten en pensioenaanspraken is voorwaardelijk. Het pensioenfonds streeft ernaar om de pensioenrechten en pensioenaanspraken jaarlijks te verhogen met de prijsindex.

Bepalend voor het prijsindexcijfer is de afgeleide consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), over de periode van 12 maanden gerekend over september tot en met september direct voorafgaande aan de verhogingsdatum.

De toeslag zal volgens een staffel worden verleend, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  1. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%, wordt geen toeslag verleend.
  2. Als de beleidsdekkingsgraad tussen de 110% en de 135% is, wordt een gedeeltelijke toeslag verleend. De toeslag is dan gelijk aan:
        (Beleidsdekkingsgraad – 110%) / (135% – 110%) * prijsindex
  3. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 135% zal de toeslag volledig worden toegekend.
  4. Er vindt jaarlijks een toets plaats om na te gaan of de te verlenen toeslag aan de wettelijke vereisten voldoet. Als de toeslag volgens het beschreven beleid hoger is dan het wettelijk toegestane, dan zal de toeslag worden verlaagd tot de maximaal toegestane toeslag.
  5. Als de uitkomst van de toeslag op grond van het bovenstaande beleid slechts in geringe mate afwijkt van de beoogde prijsindex en de verwachte besparing van de lagere toeslag niet opweegt tegen de extra kosten voor administratie, dan kan het bestuur in het belang van alle betrokkenen besluiten om de toeslag af te ronden op de beoogde prijsindex.

AT&T Pensioenreglement

Jaar Pensioen indexatie  
2024 0,00% Indexatieambitie -1,4%
2023 8,19% Indexatieambitie 17,16%
2022 0,00% Indexatieambitie 2,57%
2021 0,00% Indexatieambitie 0,99%
2020 0,00% Indexatieambitie 1,64%
2019 0,00% Indexatieambitie 1,47%
2018 0,00% Indexatieambitie 1,47%
2017 0,00% Indexatieambitie -0,01%
2016 0,00% Indexatieambitie 0,39%
2015 0,57%  
2014 1,08%  
2013 0,00% Indexatieambitie 2,13%
2012 0,00% Indexatieambitie 2,47%
2011 0,00% Indexatieambitie 1,35%

Vorige pensioenreglementen

    Pensioenreglement Flex Pensioenreglement
Jaar Pensioen Indexatie TOP OBP
2024 0,00% n.v.t. n.v.t.
2023 8,19% n.v.t. n.v.t.
2022 0,00% €17.404 n.v.t.
2021 0,00% €16.968 n.v.t.
2020 0,00% €16.801 n.v.t.
2019 0,00% €16.530 n.v.t.
2018 0,00% €16.291 n.v.t.
2017 0,00% €16.055 €17.131
2016 0,00% €16.055 €17.131
2015 0,57% €15.992 €17.065
2014 1,08% €15.902 €16.968
2013 0,00% €15.732 €16.787
2012 0,00% €15.404 €16.437
2011 0,00% €15.032 €16.041
U bevindt zich hier: