Afdrukken

Reglement Verantwoordingsorgaan
dat adviesrecht heeft t.a.v. door het bestuur voorgenomen beleidsbesluiten en achteraf het door het bestuur gevoerde beleid toetst.

Reglement Intern Toezicht
dat toezicht houdt op het bestuur.

Reglement Beleggingscommissie
die het bestuur adviseert op het punt van beleggingsstrategie.