Afdrukken

Deze website wordt door het Pensioenfonds gebruikt als aanvullend communicatiemiddel om deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zo optimaal mogelijk te informeren.

 De informatie op deze website is bestemd voor:

Afschriften van publiek toegankelijke informatie van het Pensioenfonds worden hier gepubliceerd of ter download ter beschikking gesteld.

Via de rubriek Stand van zaken worden relevante mededelingen kenbaar gemaakt, zodat deze beschikbaar zijn vóór verschijning van de nieuwsbrief.

Kengetallen in de rubriek Financiële informatie worden eenmaal per kwartaal bijgewerkt.